İnsan Odaklı Bilişim Çözümleri


BBT Beden Beyin Teknolojileri ve Bilişim A.Ş., 2018 yılında kurulmuş, kurulduğu tarihten bu yana ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji firmasıdır. Firmanın amacı insan odaklı bilişim araştırmalarını kullanılabilirlik ve erişilebilirlik çalışmaları ile entegre ederek bilimsel araştırmayı toplumsal faydaya dönüştürmektir.

 


Sorumlu İnovasyon

BBT, inovasyon ve yenilikleri sosyal ve çevresel faydaları gözeterek geliştirir


Geleceğin Teknolojileri

BBT, geleceğin teknolojilerinin insan odaklı olacağı öngörüsü ile araştırma yapar


Sürdürülebilir ArGe

BBT, Araştırna ve Geliştirmenin sürdürülebilir olmasını hedefler