Hizmetler

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi

Araştırma ve Geliştirme

Sürücü yorgunluk tespit ve takip sistemleri

Eğitim Hizmetleri

Kullanılabilirlik eğitimleri Siber güvenlik eğitimleri

Uzmanlık Hizmetleri

AB proje yazım süreçlerinde uzman kişi desteği

 Danışmanlık Hizmetleri

İnsan odaklı bilişim Kullanılabilirlik, erişilebilirlik Siber güvenlik